Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Стоименова, Весела  [Clear All Filters]
2006
Стоименова, В. авт, 2006. Юбилейна научна конференция в чест на чл.- кор. проф. Тодор Бояджиев, проф. Венче Попова и проф. Петър Пашов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(3), с-ци171–173.
Subscribe to Синдикирай