Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Рафаилова, Мария  [Clear All Filters]
1986
Рафаилова, М. авт, 1986. Осмият великотърновски летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), с-ци126–127.
Subscribe to Синдикирай