Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Николов, Спас  [Clear All Filters]
1983
Николов, С. авт, 1983. Теоретична конференция Състояние и проблеми на критиката на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци127–128.
Subscribe to Синдикирай