Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Михайлов, Камен  [Clear All Filters]
2009
Михайлов, К. авт, 2009. Езиковедската проблематика в две международни славистични конференции. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), с-ци133–135.
Subscribe to Синдикирай