Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Грудкова, Велислава  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Милева, Р. & Грудкова, В. авт-ри, 1993. Първа международна конференция по усвояване на чужди езици и междукултурни контакти в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци119–120.
Subscribe to Синдикирай