Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Грудкова, Велислава  [Clear All Filters]
1993
Милева, Р. & Грудкова, В. авт-ри, 1993. Първа международна конференция по усвояване на чужди езици и междукултурни контакти в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци119–120.
Subscribe to Синдикирай