Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Кючуков, Христо  [Clear All Filters]
2008
Кючуков, Х. авт, 2008. Международен семинар по терминология на езиците на малцинствата. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(3), с174.
Subscribe to Синдикирай