Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Капинчева, Таня  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Капинчева, Т. авт, 1994. Славистични четения в София в памет на професор Иван Леков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(6), с-ци103–105.
Subscribe to Синдикирай