Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Капинчева, Таня  [Clear All Filters]
1994
Капинчева, Т. авт, 1994. Славистични четения в София в памет на професор Иван Леков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(6), с-ци103–105.
Subscribe to Синдикирай