Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Захариева, Мариана  [Clear All Filters]
1990
Захариева, М. & Ташевска, С. авт-ри, 1990. Първа национална конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), с-ци115–117.
Subscribe to Синдикирай