Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Герганова, Димитрина  [Clear All Filters]
1980
Герганова, Д. авт, 1980. Научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), с-ци100–101.
Subscribe to Синдикирай