Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Карпов Владимир  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Владимир, К. авт, 1990. Нова научноизследователска лаборатория по теоретично и приложно езикознание в Минск. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), с-ци117–118.
Subscribe to Синдикирай