Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Веселинова-Караниколова, Иглика  [Clear All Filters]
1980
Веселинова-Караниколова, И. авт, 1980. Първа национална младежка школа по езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци90–92.
Subscribe to Синдикирай