Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Венкова, Цветомира  [Clear All Filters]
Статия в списание
Венкова, Ц. авт, 2007. Тринадесета международна конференция по опорна фразова граматика (HPSG) (24–27 юли, Варна). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(2), с-ци138–141.
Subscribe to Синдикирай