Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Бютнер, Уве  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Бютнер, У. авт, 1991. Българо-немска конференция по българска ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци120–121.
П
Бютнер, У. авт, 1992. Пета международна конференция по превод в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), с-ци113–116.
Subscribe to Синдикирай