Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Бютнер, Уве  [Clear All Filters]
1992
Бютнер, У. авт, 1992. Пета международна конференция по превод в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), с-ци113–116.
1991
Бютнер, У. авт, 1991. Българо-немска конференция по българска ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци120–121.
Subscribe to Синдикирай