Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Бьоргер, Гергана  [Clear All Filters]
2008
Бьоргер, Г. & Манова, М. авт-ри, 2008. Контактно-лингвистични нововъведения в балканологията. Развитие и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(3), с-ци169–173.
Subscribe to Синдикирай