Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Котюрова, М. П.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Баженова, Е.А. & Котюрова, М.П. авт-ри, 2006. Международная научная конференция (5–7 октября 2005, Пермь). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), с-ци159–160.
Subscribe to Синдикирай