Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Баженова, Е. А.  [Clear All Filters]
Статия в списание
Баженова, Е.А. & Котюрова, М.П. авт-ри, 2006. Международная научная конференция (5–7 октября 2005, Пермь). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(1), с-ци159–160.
Subscribe to Синдикирай