Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is С., Б  [Clear All Filters]
1987
С., Б. авт, 1987. Избрана библиография по антропонимия (1971–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), с-ци129–132.
Subscribe to Синдикирай