Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Райман, Михаел  [Clear All Filters]
1995
Райман, М. авт, 1995. Библиография за разпадането на инфинитива в балканските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(6), с-ци103–106.
Subscribe to Синдикирай