Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Паскалева, Елена  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Паскалева, Е. авт, 1981. Библиография на трудовете на д-р Александър Людсканов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци127–133.
Subscribe to Синдикирай