Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Паскалева, Елена  [Clear All Filters]
1981
Паскалева, Е. авт, 1981. Библиография на трудовете на д-р Александър Людсканов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци127–133.
Subscribe to Синдикирай