Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is П[ашова], М[ария]  [Clear All Filters]
1991
П[ашова], М.[ария] авт, 1991. Библиография на трудовете на Петър Пашов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(5), с-ци99–109.
Subscribe to Синдикирай