Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Митова, Катя  [Clear All Filters]
1985
Митова, К. авт, 1985. Годишен преглед на преводната продукция ’84. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), с127.
1984
Митова, К. авт, 1984. Годишен преглед на българските преводи за 1983 година. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(6), с98.
Subscribe to Синдикирай