Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Маровска, Вера  [Clear All Filters]
2002
Маровска, В. авт, 2002. Библиография на трудовете на Иван Куцаров. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), с-ци127–137.
Subscribe to Синдикирай