Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Ковачева, Нина  [Clear All Filters]
1991
Ковачева, Н. авт, 1991. Библиография на трудовете на Ирина Червенкова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), с-ци116–118.
Subscribe to Синдикирай