Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Кирилова, Юлия  [Clear All Filters]
Статия в списание
Кирилова, Ю. авт, 1992. Първото българско изтоковедско списание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), с-ци78–79.
Кирилова, Ю. авт, 1992. Библиография на трудовете на Емил Боев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(4), с-ци102–104.
Subscribe to Синдикирай