Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Кирилова, Юлия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Кирилова, Ю. авт, 1992. Библиография на трудовете на Емил Боев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(4), с-ци102–104.
Кирилова, Ю. авт, 1992. Първото българско изтоковедско списание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), с-ци78–79.
Subscribe to Синдикирай