Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Донкова, Пенка  [Clear All Filters]
1981
Донкова, П. авт, 1981. Библиография на трудовете на доц. Здравка Мечкова-Атанасова (1973–1980). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с61.
Subscribe to Синдикирай