Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Данчева, Мария  [Clear All Filters]
1985
Данчева, М. авт, 1985. Библиография на трудовете на Борис Симеонов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), с-ци107–115.
Subscribe to Синдикирай