Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Влахов, Кирил  [Clear All Filters]
1983
Влахов, К. авт, 1983. Библиография на трудовете на проф. Борис Геров (1973–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци109–110.
Subscribe to Синдикирай