Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Владова, Илиана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Владова, И. авт, 1987. По-важни трудове на Сергей Влахов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци117–119.
Владова, И. авт, 1983. По-важни трудове на Сидер Флорин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), с135.
Владова, И. авт, 1987. Шести международен конгрес на МАПРЯЛ: Секция Разпространение на руския език и проблеми на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци125– 126.
Subscribe to Синдикирай