Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Попова, Зорка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Попова, З. авт, 1989. Александър Ничев (1922–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци91–92.
Б
Попова, З. авт, 1982. Библиография на трудовете на проф. д-р Александър Ничев (1972–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци62–64.
Subscribe to Синдикирай