Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Ошчипко, Ирина  [Clear All Filters]
1993
Панко, Т. & Ошчипко, И. авт-ри, 1993. Теодозий Возний (1928–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(5), с115.
Subscribe to Синдикирай