Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Ощипко, Ирина И.  [Clear All Filters]
1996
Ощипко, И.И. авт, 1996. Тамила Ивановна Панько (1935–1995). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), с-ци129–130.
Subscribe to Синдикирай