Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Ощипко, Ирина И.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
О
Ощипко, И.И. авт, 1996. Тамила Ивановна Панько (1935–1995). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), с-ци129–130.
Subscribe to Синдикирай