Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Михайлова, Димитрина Ал.  [Clear All Filters]
2002
Анастасов, В. и съавт. авт-ри, 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
1988
Михайлова, Д.Ал. авт, 1988. Йордан Заимов (1921–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), с-ци117–118.
Subscribe to Синдикирай