Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Панко, Тамила  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Возни, Т., Панко, Т. & Селимски, Л. авт-ри, 1989. Иван Ковалик (1907–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци95–96.
Т
Панко, Т. & Ошчипко, И. авт-ри, 1993. Теодозий Возний (1928–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(5), с115.
Subscribe to Синдикирай