Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Бояджиев, Димитър  [Clear All Filters]
1992
Бояджиев, Д. авт, 1992. Борис Геров (1903–1991). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци105–107.
1990
Бояджиев, Д. авт, 1990. Библиография на трудовете на Веселин Бешевлиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), с-ци103–104.
1984
Бояджиев, Д. авт, 1984. Библиография на трудовете на Кирил Влахов (1973–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(6), с-ци92–94.
Subscribe to Синдикирай