Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Богданов, Богдан  [Clear All Filters]
Книга
Платон, философ авт, 2007. Федър Б. Богданов, ред, София: Планета 3.
Глава от книга
Богданов, Б. авт, 1988. Двата извора на старогръцката словесност. В Теогония. Дела и дни. Омирови химни. София: Народна култура, с-ци 7-12. Available at: http://bogdanbogdanov.net/pdf/145.pdf [Отворен на 4.4.2015AD].
Богданов, Б. авт, 1992. Старогръцката литература и проблемът за четенето. В Старогръцката литература. Исторически особености и жанрово многообразие. София: Просвета, с-ци 37-45. Available at: http://www.bogdanbogdanov.net/pdf/11.pdf [Отворен на 4.4.2015AD].
Статия в списание
Богданов, Б. авт, 1980. Alexandri Milev Professoris in Memoriam (1904–1980). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), с-ци103–104.
Богданов, Б. авт, 1985. Библиография на трудовете на Георги Михайлов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), с-ци92–94.
Subscribe to Синдикирай