Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Басай, Мечислав  [Clear All Filters]
1986
Басай, М. авт, 1986. Мечислав Шимчак (1927–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(5), с-ци122–125.
Subscribe to Синдикирай