Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Воденичаров, Петър  [Clear All Filters]
1988
Воденичаров, П. авт, 1988. Езиково взаимодействие в един таен говор (говора на слепците-просяци от село Добърско, Разложко). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с-ци23–26.
Subscribe to Синдикирай