Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Sciriha, Lydia  [Clear All Filters]
Статия в списание
Kmetova, T. & Sciriha, L. авт-ри, 1992. Why bother about those tenses?. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци45–57.
Subscribe to Синдикирай