Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Schubert, Gabriela  [Clear All Filters]
Глава от книга
Schubert, G. авт, 2005. Sprache, Identität, Sprachwechsel. В Ю. Стоянова и съавт., ред-ри Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 96–107.
Subscribe to Синдикирай