Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Сумникова, Т. А.  [Clear All Filters]
1969
Сумникова, Т.А. авт, 1969. К проблеме перевода Исторической Палеи. В Изучение русского языка и источниковедение. Москва: Наука, с-ци 27–39.
Subscribe to Синдикирай