Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Ковачева, Пенка  [Clear All Filters]
1983
Ковачева, П. авт, 1983. Трети международен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци115–117.
1978
Давидов, А. и съавт. авт-ри, 1978. История на българския език. Анотирани текстове, анализи и речник, Велико Търново: ВТУ "Кирил и Методий" - Филологически факултет.
Subscribe to Синдикирай