Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 24 резултата:
Избор: Автор is Константинов, Константин  [Clear All Filters]
1991
Константинов, К. авт, 1991. Кръв 3rd изд, София: Хемус.
1986
Анчев, П., Константинов, К. & Минков, С. авт-ри, 1986. Отровата на златната стрела. В Сърцето в картонена кутия. Варна: Георги Бакалов.
Константинов, К. & Минков, С. авт-ри, 1986. Сърцето в картонена кутия, Варна: Георги Бакалов.
1981
Константинов, К. авт, 1981. Път през годините 2nd изд, София: Български писател.
1980
Константинов, К. авт, 1980. Разкази и пътепис, София: Български писател.
1968
Константинов, К. авт, 1968. Неврастения. В Избрани разкази и пътеписи. София: Български писател.
1966
Константинов, К. авт, 1966. Път през годините, София: Български писател.
1945
Константинов, К. авт, 1945. В Румъния. В Български писатели в Югославия и Румъния. София: Дирекция на народната култура, с-ци 57–69.
1937
Константинов, К. авт, 1937. По земята, София: Ив. Коюмджиев.
1930
Константинов, К. авт, 1930. По земята, София: Печатница С. М. Стайков.
1925
Константинов, К. авт, 1925. Любов. Разкази, София: Печатница С. М. Стайков.
1924
Константинов, К. авт, 1924. Литературни бележки. Перспективи. Демократически преглед, 3, с-ци230–236.
1922
Константинов, К. авт, 1922. Елизабета Б. Вестник на жената , 75(1).
1920
Константинов, К. авт, 1920. Към близкия, София: Александър Паскалев.
Константинов, К. авт, 1920. Предговор. В Димчо Дебелянов. Стихотворения. София: Ал. Паскалев и С-ие, А. К. Д-во, с-ци 1–15.
1912
Константинов, К. авт, 1912. Писма от Париж. Демократически преглед, с-ци80-90; 212-220; 390-396.
Subscribe to Синдикирай