Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Манолова, Лилия  [Clear All Filters]
1983
Манолова, Л. авт, 1983. Научна конференция за изследване и описване на речниковия състав на словашкия книжовен език в Смоленище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци93–94.
Subscribe to Синдикирай