Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Влахов, Сергей  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Влахов, С. авт, 1982. Библиография на трудовете на доц. Иванка Васева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), с-ци78–82.
М
Ковальов, Г.Ф. & Влахов, С. авт-ри, 1986. Международна конференция във Варшава по въпросите на учебната лексикография. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), с-ци123–125.
Subscribe to Синдикирай